Što je Hrvatski Wordnet?

Hrvatski Wordnet semantička je mreža hrvatskoga jezika. CroWN slijedi strukturu princetonskog WordNeta i povezan je s njegovom inačicom 3.0. Temelj organizacije CroWN-a su sinonimski skupovi ili sinskupovi (synsets). Sinonimski se skupovi sastoje od imenica, glagola, pridjeva ili priloga bliskoga značenja. Sinskupovi su međusobno povezani različitim semantičkim odnosima.

Online pristup

CroWN 2.0. trenutačno se može pretraživati na mrežnoj stranici Open Multilingual WordNet.

Koliko je CroWN velik?

CroWN 2.0. ima 23 122 sinonimska skupa s ukupno 47 906 leksičkih jedinica.
CroWN 1.0. ima 10 031 sinonimski skup s ukupno 31 367 leksičkih jedinica.

Kako citirati CroWN?

CroWN 2.0

1. Oliver, Antoni; Šojat, Krešimir, Srebačić, Matea. Automatic Expansion of Croatian Wordnet.
In: Proceedings of the 29th CALS international conference “Applied Linguistic Research and Methodology“, Zadar, 2015 (in press)
2. Oliver, Antoni; Šojat, Krešimir, Srebačić, Matea. Enlarging the CroatianWordnet with WN-Toolkit and CroDeriV.
In: Proceedings of the RANLP 2015, Hissar, Bulgaria, 2015 (in press)

CroWN 1.0

1. Šojat, Krešimir; Bekavac, Božo; Tadić, Marko. Zašto nam treba hrvatski Wordnet?
In: Granić, Jagoda (ed.) Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike, Proceedings of HDPL Annual Conference 2004, Zagreb-Split 2005, pp. 733-743
2. Raffaelli, Ida; Bekavac, Božo; Agić, Željko; Tadić, Marko. Building Croatian Wordnet.
In: Tanács, Attila; Csendes, Dóra; Vincze, Veronika; Fellbaum, Christianne; Vossen, Piek (eds.) Proceedings of the Fourth Global WordNet Conference 2008, GWC, Szeged 2008, pp. 349-359